Доклад за приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда
01.08.2019

още »
Управление на преживяванията на служителите
02.05.2017

още »
MyCompetence - необходимост, резултати и предизвикателства
30.06.2015

още »
Оценяване на компетенциите на работната сила – състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти, 2014
31.03.2015

още »
Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила - 2014
19.12.2014

още »
Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво - 2014
11.12.2014

още »