Електротехника

За организацията:


Основни цели и задачи на браншовата организация:


Основни дейности и подходи на браншовата камара за постигане на набелязаните цели и задачи:

 

Контакти: